ความต่างระหว่างพลาสติกทั่วไปกับพลาสติกย่อยสลายได้ พลาสติกย่อยสลายได้

ร้านอาหารกับพลาสติกย่อยสลายได้

ร้านอาหารกับพลาสติกย่อยสลายได้ ในยุคปัจจุบันการเปิดร้านอาหาร ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยความสวยงามของตัวร้าน การออกแบบร้านให้น่านั่ง พร้อมบริการมีอาหารและเครื่องดื่มที่อร่อยไว้คอยบริการ ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ จึงได้รับความนิยมในทุกเพศทุกวัย แต่หากคุณมองอีกมุมหนึ่ง ร้านอาหารมักจะเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าบนบรรจุภัณฑ์พลาสติก หลังจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกถูกใช้งานแล้ว ก็จะกลายเป็นขยะพลาสติกต่อไป ซึ่งขยะพลาสติกเป็นขยะที่ขจัดได้ยากและเป็นขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก วันนี้เราขอเสนอ ” ร้านอาหารกับพลาสติกย่อยสลายได้ “ ร้านอาหารกับพลาสติกย่อยสลายได้ ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของธรุกิจร้านอาหารทั่วไปมักคิดว่า บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก หรือ ภาชนะย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ มักจะมีราคาแพง อาจทำให้ต้องเพิ่มต้นทุนในการเปิดร้าน หรือ…

พลาสติกเกิดจากอะไรนะ พลาสติกย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ

พลาสติกเกิดจากอะไรนะ

พลาสติกเกิดจากอะไรนะ ในปัจจุบันนี้พลาสติกเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งพลาสติกนั้นมีทั้งประโยชน์และทั้งโทษ ในเวลาเดียวกัน แต่ทุกคนทราบกันหรือไม่ค่ะ ว่าพลาสติกนั้นผลิตมาจากอะไร แล้วทำไมพลาสติกถึงส่งผลกระทบต่อทั้งมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับพลาสติก ในเรื่อง ” พลาสติกเกิดจากอะไรนะ ” พลาสติกเกิดจากอะไรนะ พลาสติกถูกผลิตจากวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้สำหรับการผลิตพลาสติก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน…

จริงหรือไม่ ที่ไมโครพลาสติกเกิดจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ผลกระทบจากขยะพลาสติก

ผลกระทบจากขยะพลาสติก โลกของเรากำลังเผชิญปัญหาเรื่อง ขยะพลาสติกที่เกิดจากพลาสติกที่กำลังล้นโลก ทำให้เกิดผลกระทบจากขยะพลาสติกตามมาอีกมากมาย ซึ่งผลกระทบจากขยะพลาสติก ส่งผลต่อทั้งมนุษย์ และสัตวืรวมโลก รวมถึงส่งผลต่อธรรมชาติ สิ่งที่ตามมาคือสูญเสียมากมาย หากขยะพลาสติกได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีก็จะเป็นปัญหา แต่ขยพลาสติกที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ เราจะพาทุกคนมาดูถึงผลกระจากขยะพลาสติกกันค่ะ ขยะพลาสติกที่ปลิวตกลงในป่า หรือสวนสาธารณะ ก็จะทำให้ เสียทัศนียภาพ หากขยะพลาสติกกองรวมกันเป็นจำนวนมากก็อาจจะทำให้เป็นที่สะสมของเชื่อโรค และแบคทีเรีย ทำให้เป็นที่มาของโรคต่าง ๆ…

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกคืออะไร บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ภาชนะย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกคืออะไร

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกคืออะไร โลกของเรามีประชากรทั้งโลกประมาณ 7,530 พันล้านคน หากคนทั้งโลกทิ้งขยะพลาสติกกันคนละ 1 ชิ้น เท่ากับว่าใน 1 วันเราจะมีขยะ 7,530 พันล้าน ชิ้น ขยะพลาสติกเป็นสิ่งที่ขจัดได้ยากและมีต้นทุนการขจัดสูง จึงมีผู้คิดค้นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกขึ้นมา แล้วบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกคืออะไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกคืออะไร บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก หรือ ภาชนะย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ ผลิตจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางธรรมชาติเป็นพลาสติกที่ถูกออกแบบ มาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของพลาสติก…

จริงหรือไม่ ที่ไมโครพลาสติกเกิดจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก

พลาสติกกับผลกระทบต่อโลก

พลาสติกกับผลกระทบต่อโลก ทุกวันนี้เราไม่สามารถปฎิเสธได้ เลยว่าพลาสติกเป็นส่วนหนึ่ง ในการดำเนินชิวืตของเรา หากคุณมองไปรอบ ๆ ตัวคุณมากกว่า 70 % ของสิ่งของรอบตัวคุณ ถูกผลิตจากพลาสติกทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อพลาสติกเหล่านี้ถูกทิ้งก็จะกลายเป็นขยะพลาสติกี่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดรอบ สัตว์ พืช รวมถึงตัวคุณและคนที่คุณรักอีกด้วย วันนี้เราจะพาคุณมาดูว่าพลาสติกนั้นส่งผลอย่างไร ผ่านบทความเรื่อง ” พลาสติกกับผลกระทบต่อโลก ”…

ออกแบบโลกสวยด้วยพลาสติกย่อยสลายได้ Advance BIO

ออกแบบโลกสวยด้วยพลาสติกย่อยสลายได้ Advance BIO

ออกแบบโลกสวยด้วยพลาสติกย่อยสลายได้ Advance BIO ออกแบบโลกสวยด้วยพลาสติกย่อยสลายได้ Advance BIO ด้วยเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่อยากจะทำให้พลาสติกเป็นมิตรกับโลก จึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยให้พพลาสติกย่อยสลายได้ เพื่อแก้ปัญหาปริมาณขยะที่มีอยู่ในทุกวันนี้ แล้วพลาสติกย่อยสลายได้ หรือ Environmentally Degradable Plastics (EDP) คืออะไร เรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ คุณสมบัติพลาสติกโดยทั่ว ๆ…

กลไกการย่อยสลายของพลาสติกย่อยสลาย พลาติกย่อยสลายได้

กลไกการย่อยสลายของพลาสติกย่อยสลาย

กลไกการย่อยสลายของพลาสติกย่อยสลาย พลาติกย่อยสลายได้ คือ พลาสติกให้สามารถย่อยสลายได้ โดยการออกแบบพลาสติกให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี เมื่อพลาสติกเจอกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น กรด ด่าง น้ำ ออกซิเจน แสงแดด แรงปะทะจากน้ำฝนและแรงลม รวมถึงเอนไซม์ในจุลินทรีย์ จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี แล้วกลายสภาพเป็นสารที่ถูกดูดซึมและย่อยสลายต่อได้อย่างสมบูรณ์โดยจุลินทรีย์ ทำให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ สารอินทรีย์…

ออกแบบโลกสวยด้วยพลาสติกย่อยสลายได้ Advance BIO

พลาสติก PLA คืออะไร

Compostable Plastic คืออะไร ในยุคที่ผู้คนหันมาสนใจเรื่องการลดใช้พลาสติก รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อมกันมาขึ้น ผู้คนต่างพากันหาวัสดุชนิดต่าง ๆ เพื่อมาใช้แทนพลาสติก ไม่ว่าจะเป็น กระดาษ สแตนเลส และอื่น ๆ เป็นต้น หนึ่งวัสดุที่นำมาใช้แทนพลาสติกนั้นก็คือพลาสติก PLA หากพูดถึงพลาสติก PLA หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก…

ความจริงของพลาสติกย่อยสลายได้ พลาสติกย่อยสลายได้

ความจริงของพลาสติกย่อยสลายได้

ความจริงของพลาสติกย่อยสลายได้ พลาสติกย่อยสลายได้คืออะไร อาจเป็นคำถามที่ใครหลายคนกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมคะ ด้วยกระแสการรักษ์โลกและการลดใช้ถุงพลาสติก ทำให้หลายคนกำลังมองหาสิ่งทดแทนพลาสติก อย่างพลาสติกย่อยสลายได้แต่ก็ไม่เข้าในตัวพลาสติกย่อยสลายได้ วันนี้เราความจริงของพลาสติกย่อยสลายได้ มาฝากกันค่ะ ความจริงของพลาสติกย่อยสลายได้ โดยทั่วไปพลาสติกที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ถูกออกแบบให้มีความเหนียว และความคงทนในการใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของโมเลกุลอย่าง ไฮโดรเจน (H) และคาร์บอน (C) ที่ต่อกันมากกว่า 7 ล้านหน่วย…

ความจริงของพลาสติกย่อยสลายได้ พลาสติกย่อยสลายได้

พลาสติกทางเลือกเพื่อโลกที่ดีกว่า

พลาสติกทางเลือกเพื่อโลกที่ดีกว่า พลาสติกหรือขยะพลาสติก เป็นสิ่งที่ใครต่างรู้ดีว่าเป้นสิ่งที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก แต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าพลาสติกเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถขาดได้ ซึ่งพลาสติกนั้นถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์แทบทุกชนิด แต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีพลาสติกทางเลือกใหม่ ที่มีคุณสมบัติไม่ต่างไปจากพลาสติกทั่วไป แต่สามารถย่อยสลายได้เร็วกว่า อย่างพลาสติกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Environmentally Degradable Plastics ) พลาสติกทั่วไปผลิตจากน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตขั้นต่อไป แต่พลาสติกย่อยสลายได้ เป็นพลาสติกที่ถูกออกแบบมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี ซึ่งจะสามารถย่อยสลายได้ จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น กรด…