ฉนวนกันความร้อนกับหลังคาเมทัลชีท

ฉนวนกันความร้อนกับหลังคาเมทัลชีท

ฉนวนกันความร้อนกับหลังคาเมทัลชีท ฉนวนกันความร้อนกับหลังคาเมทัลชีท ฉนวนกันความร้อน คือ วัสดุที่ต้านทานหรือป้องกันไม่ให้พลังงานความร้อน ส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้สะดวก ฉนวนกันความร้อนที่ดีจะต้องมีน้ำหนักเบา ฉนวนกันความร้อนแต่ละชนิดจะมีการต้านทานความร้อนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งฉนวนกันความร้อนที่ดีจะต้องต้านทานความร้อนที่ผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด และแน่นอนว่าทุกคนคงสงสัยว่า หลังคาเหล็กเมทัลชีท ที่ติดฉนวนกันความร้อนกับไม่ติอฉนวนกันความร้อนแตกต่างกันอย่างไร หลังคาเหล็กเมทัลชีท อย่างเดียว มักจะมีปัญหาที่เหมือนกันนั่นคือ เรื่องความร้อนและเรื่องเสียง ถึงแม้จะเลือกแผ่นเมทัลชีทขนาดหนา มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้ในตัววัสดุ แต่ก็ยังสู้ไม่ค่อยได้กับแดดบ้านเราสักเท่าไหร่ ส่วนเรื่องเสียงดังก็เป็นปัญหาใหญ่ เพราะเวลาฝนตกไปกระทบกับแผ่นเมทัลชีทที่มีความบาง…