วิธีการจัดการขยะพลาสติกของประเทศในยุโรป ถุงพลาสติก

วิธีการจัดการขยะพลาสติกของประเทศในยุโรป

ขยะพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ที่พวกเราทุกคนควรตระหนักถึง และควรที่จะช่วยกัน หาวิธีการขจัดให้หมดไป ซึ่งหลาย ๆ ประเทศก็มีการตอบสนองถึงปัญหาเรื่องขยะพลาสติกเป็นอย่างดี ด้วยการออกกฎหมาย หรือออกข้อบังคับในการใช้พลาสติกออก เพื่อให้เกิดขยะพลาสติกที่น้อยที่สุด วันนี้เราจะพาทุกมาเรียนรู้เกี่ยวกับ “ วิธีการจัดการขยะพลาสติกของประเทศในยุโรป “ กันค่ะ

ออกแบบโลกสวยด้วยพลาสติกย่อยสลายได้ Advance BIO

วิธีการจัดการขยะพลาสติกของประเทศในยุโรป

  1. ประเทศไอร์แลนด์กับการเรียกเก็บภาษีถุงพลาสติก

ประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศ มีประสิทธิภาพ ในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้มากที่สุดประเทศหนึ่ง ด้วยมีการบังคับใช้มาตรการจัดเก็บภาษีถุงพลาสติก ทีเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.2002 โดยผู้ที่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติก จะต้องจ่ายเงินซื้อถุงพลาสติก เพื่อขึ้น 15 ยูโรเซนต์ต่อใบ จากมาตรการดังกล่าวภายในปีแรกที่เริ่มเก็บภาษี พบว่าสามารถลดการใช้ ถุงพลาสติกได้ประมาณร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ จาก 1,200 ล้านใบ เหลือเพียง 235 ล้านใบ ทำให้ขยะทั่วประเทศไอร์แลนด์ มีปริมาณลดลงอย่างมาก และในเวลาต่อมาในปี ค.ศ.2007 ประเทศไอร์แลนด์ได้ขึ้นภาษีถุงพลาสติก จาก 15 เป็น 22 ยูโรเซนต์ต่อใบ เพื่อลดปริมาณการใช้พลสติกในน้อยลง

  • ประเทศเดนมาร์กสรรหาหลากหลายวิธีในการจัดการพลาสติก

ประเทศเดนมาร์กเรียกได้ว่าเป็นประเทศแรก ๆ ในโลก ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของขยะพลาสติก และยังเป็นประเทศตัวอย่างที่สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกได้เป็นผลสำเร็จ ด้วยมีมาตรการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยการเก็บภาษีถุงพลาสติกจากผู้ค้าปลีกที่เริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เพื่อเป็นการกดดันให้ร้านค้าต่าง ๆ เก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติก กับลูกค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้ถุงที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และยังมีระบบให้ผู้บริโภคจ่ายเงินมัดจำค่าขวดพลาสติกเพิ่มจากราคาสินค้า โดยสามารถนำขวดกลับมาคืนร้านค้าเพื่อรับเงินมัดจำคืน ส่วนขวดพลาสติกก็จะรวบรวมไว้แล้วนำไปรีไซเคิลต่อไป ซึ่งทำให้ประเดนมาร์กสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้ถุง 66 % และรีไซเคิลขวดพลาสติกได้มากถึง 90 % นั่นเอง

  • สวีเดนประเทศที่ขาดแคลนขยะ

ประเทศสวีเดนถือว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรีไซเคิลขยะได้อย่างแท้จริง ด้วยขยะส่วนใหญ่ในประเทศสามารถนำกลับไปรียูสได้เกือบทั้งหมด และมีขยะเพียงแค่ 4 % เท่านั้นที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ แต่ต้องนำไปถมที่แทน นอกจากนี้ประเทศสวีเดนยังมีโครงการแปรรูปขยะไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าภายในประเทศได้มากถึง 810,000 ครัวเรือน ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้สวีเดนขนาดแคลนขยะในการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า จนต้องไปซื้อขยะจากประเทศอื่น ๆ ในยุโรป

                เป็นอย่างไรกันบางค่ะกับ “ วิธีการจักการขยะพลาสติกของประเทศในยุโรป “ ที่เราหยิบยกมาเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีกฎหมายหรือออกข้อบังคับในการใช้พลาสติก เพื่อเป็นแนวทางในการขจัดขยะพลาสติกให้น้อยลง และหมดจากโลกของเราไปในที่สุด

…………………………………………………….

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท แอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด

1 อาคารกิตติกุล ซ.นาคนิวาส 47 ถ.ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel: 086 303 0051, 02 5380799

02 5383627, 02 5387280

Fax: 02 5373226

Email: info@advancebio11.com

Line: @advancebio