ถวายสังฆทานชะลอมเพื่อส่งต่อผลบุญให้ผู้ล่วงลับ

ถวายสังฆทานชะลอมเพื่อส่งต่อผลบุญให้ผู้ล่วงลับ

สังฆทานยาแบบชะลอม-1

การถวายสังฆทานชะลอมให้แก่ผู้ล่วงลับ อย่างแรกต้องจัดเตรียมสังฆทานชะลอมใส่สิ่งของ เครื่องใช้ หรือจตุปัจจัยที่จะนำไปถวายตามสมควร จากนั้นนำสังฆทานชะลอมที่จัดเตรียมแล้วไปยังวัดที่ต้องการถวาย หลังจากนั้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบของทางวัดว่าต้องการมาถวายสังฆทาน 

การถวายสังฆทานให้แจ้งพระสงฆ์ผู้มารับสังฆทานถึงความตั้งใจที่จะมาถวายสังฆทานแก่ผู้ล่วงลับ โดยอาจเขียนชื่อและนามสกุลของผู้ล่วงลับ เพื่อให้ท่านรับทราบถึงจุดประสงฆ์ของการทำสังฆทานชะลอมในครั้งนี้

ถวายสังฆทานชะลอมเพื่อส่งต่อผลบุญให้ผู้ล่วงลับ

1. ตั้งจิตอธิษฐานถึงผู้ล่วงลับ

2. กล่าวคำถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ล่วงลับ

อิ มานิ มยํ ภนเต, มตกภตตานิ, สปริวารานิ, สงฆสส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนเต. สงโฆ, อิมานิ , มตกภตตานิ, สปริวารานิ, ปฎิคคณหาตุ, อมหากญเจว, มาตาปิตุอาทีนญจ ญาตกานํ, กาลกตานํ ทีฆรตตํ, หิตาย, สุขาย.

3. นำสังฆทานชะลอมมาประเคนแด่ภิกษุสงฆ์

4. กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

โดยระหว่างทำพิธีให้ตั้งจิตให้มั่นว่ากำลังทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ เชื่อว่าผู้ล่วงลับจะได้รับกุศลนี้และไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เป็นการให้ทานแก่ผู้ที่ควรให้ทานที่สุด คือ พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา และเป็นการแผ่เมตตาให้แก่ผู้ล่วงลับ เชื่อว่าผู้ล่วงลับจะได้รับกุศลนี้และไปสู่ภพภูมิที่ดี

ถวายสังฆทานชะลอมเพื่อส่งต่อผลบุญให้ผู้ล่วงลับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากท่านใดไม่มีเวลาไปหาซื้อของทำบุญหรือสนใจสังฆทานชะลอมที่มีแต่ของคุณภาพ สนใจถวายสังฆทานด้วยชุด สังฆทานชะลอม สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอมพร้อมพวงมาลัย ย่านนนทบุรี ศิรินันท์มงคลผู้จัดจำหน่ายสังฆทาน ชุดสังฆทานหลากหลายรูปแบบ โดยชุดสังฆทาน สังฆทานชะลอม สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้น จัดตกแต่งด้วยความประณีตและคัดสรรสิ่งของในชุดสังฆทานที่มีคุณภาพ พระสงฆ์สามารถนำสิ่งของในชุดสังฆทานไปใช้ประโยชน์ได้จริงและปลอดภัย ศิรินันท์มงคลจัดจำหน่ายชุดสังฆทานคุณภาพเยี่ยม เป็นชุดสังฆทานราคาไม่แพง เรารับทำสังฆทานและมีสังฆทานให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เป็นสังฆทานพรีเมี่ยมที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีต สวยงาม ซึ่งเหมาะสมกับการทำบุญถวายสังฆทานอย่างแท้จริง

สนใจสามารถสั่งสังฆทาน ได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.Website: www.sirinanmongkol.com

2.E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

3.Line ID : @sirinanmongkol

4.Tel : 098-924-4428