BioFlo 320 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ช่วยเพาะเลี้ยงเซลล์ (1)

BioFlo 320 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ช่วยเพาะเลี้ยงเซลล์

BioFlo 320 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ช่วยเพาะเลี้ยงเซลล์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานวิจัยทางชีววิทยา การแพทย์ และพัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์มากมายที่เข้ามาช่วยให้กระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์ง่ายขึ้น 

BioFlo 320 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ช่วยเพาะเลี้ยงเซลล์ (1)

การเพาะเลี้ยงเซลล์เริ่มมีการพัฒนาขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยนักวิทยาศาสตร์พยายามเพาะเลี้ยงเซลล์จากสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น สัตว์ พืช และมนุษย์ ในช่วงแรกนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักในการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื่องจากยังไม่มีความรู้เรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเซลล์

การเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell culture) คือ การเพาะเลี้ยงเซลล์ที่สกัดออกมาจากเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ หรือมนุษย์ ให้เจริญเติบโตภายนอกร่างกายสิ่งมีชีวิตนั้นๆ

การเพาะเลี้ยงเซลล์มีความสคัญดังนี้

 • ช่วยศึกษาหน้าที่และกลไกการทำงานของเซลล์ เนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของเซลล์ได้
 • ใช้ทดสอบฤทธิ์ของยา สารเคมี หรือสิ่งต่างๆ ต่อเซลล์ โดยไม่ต้องทดลองในสัตว์ทดลอง
 • ใช้ผลิตวัคซีน เช่น เพาะเลี้ยงไวรัสในเซลล์เพื่อทำเป็นวัคซีนป้องกันโรค
 • ใช้ศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเพื่อหาวิธีรักษาโรคมะเร็ง
 • เพาะเลี้ยงอวัยวะเทียม เช่น ผิวหนัง กระจกตา เป็นต้น
 • เพาะเลี้ยงต้นกำเนิดเซลล์ต่างๆ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงเซลล์มีความก้าวหน้ามาก โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ BioFlo 320 ที่ทางบริษัทนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไบโอแอคทีฟ ได้คัดสรรมานั้น เป็นเครื่องมือที่สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเซลล์ต้นกำเนิด ซึ่งจะมีการเพาะเลี้ยงเซลล์อย่างมีศักยภาพสูงในทางการแพทย์และชีววิทยา 

BioFlo 320 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ช่วยเพาะเลี้ยงเซลล์ (1)

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ BioFlo 320 มีขั้นตอนการใช้ดังนี้

 1. เตรียมอุปกรณ์และภาชนะที่จะใช้เพาะเลี้ยง เช่น ขวดเพาะเลี้ยง ใบพาย ท่อนําสารอาหาร ตลอดจนสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อต่างๆ
 2. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ BioFlo 320 ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
 3. ต่อระบบท่อต่างๆ เข้ากับขวดเพาะเลี้ยง ติดตั้ง pH, DO และอุณหภูมิโปรบเข้ากับระบบ
 4. เติมสารเคมีและน้ำหล่อเลี้ยงเชื้อลงในขวดเพาะเลี้ยง ปรับ pH, อุณหภูมิ ให้เหมาะสมกับเซลล์ที่จะเพาะเลี้ยง
 5. เติมเชื้อเริ่มต้นลงไปในขวดเพาะเลี้ยง
 6. ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ บนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ BioFlo 320 เช่น อัตราการกวน อัตราการป้อนอากาศ ค่า DO ให้เหมาะสมกับชนิดของเซลล์
 7. ติดตามและบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต เช่น การใช้น้ำหล่อเลี้ยง ปริมาณเซลล์ เมตาบอไลต์ เป็นระยะ
 8. เก็บเกี่ยวเซลล์เมื่อมีปริมาณที่ต้องการแล้ว
 9. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ BioFlo 320 หลังใช้งาน
 10. วิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงพารามิเตอร์สำหรับการเพาะเลี้ยงครั้งต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากใครกำลังมองหาเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์  บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำ นอกจากนี้ทางเรายังจัดจำหน่ายเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดย บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

หากสนใจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ติดต่อได้ที่
เบอร์โทร : 0-2350-3090

Line : @Bio-Active Official

Facebook : Bio-Active Co.,Ltd