การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ_1

การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ

การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ทุกคน เครื่องมือวิทยาศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำการทดลองและวัดผลได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยป้องกันอันตรายจากการทำงานในห้องปฏิบัติการได้

ประเภทของเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • เครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบใช้ครั้งเดียว เป็นเครื่องมือที่ผลิตจากพลาสติก ส่วนใหญ่ทำจาก polypropylene หรือ polystyrene นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา เช่น Tip และ หลอดทดลองขนาดต่างๆ
 • เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ในการทำงาน เช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร และเครื่องผสมสาร

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน เช่น

 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เช่น แว่นตานิรภัย ถุงมือ รองเท้าบูท
 • อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดก่อนใช้งาน
 • ใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวัง
 • เก็บเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดี

ตัวอย่างการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ

 • การใช้หลอดทดลอง (Tube) ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างทีเป็นของเหลว ทำการทดลองทางชีวเคมี
 • การใช้เครื่องนึงฆ่าเชื้อ (Autoclave) ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ทนความร้อน เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อ
 • การใช้เครื่องดูดจ่ายสาร (Autopipette) ใช้สำหรับดูดจ่ายสารต่างๆ ที่เป็นของเหลว โดยใช้งานร่วมกับ Tip
 • การใช้เครื่องบ่มอุณหภูมิ (Incubator) ใช้สำหรับตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมและคงที่ สำหรับการบ่มตัวอย่าง
 • การใช้เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ใช้สำหรับปั่นเหวี่ยงสารหรือตัวอย่าง ให้เกิดการแยกชั้นหรือนอนก้น
 • การใช้เครื่องผสมสาร (Vortex) ใช้สำหรับผสมสารละลายให้เป็นเนื้อเดียวกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากใครกำลังมองหาเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์  บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำ นอกจากนี้ทางเรายังจัดจำหน่ายเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดย บริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไบโอแอคทีฟ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

หากสนใจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ติดต่อได้ที่
เบอร์โทร : 0-2350-3090

Line : @Bio-Active Official

Facebook : Bio-Active Co.,Ltd