บทสวดถวายสังฆทานชะลอม

บทสวดถวายสังฆทานชะลอม

บทสวดถวายสังฆทานชะลอม การถวายสังฆทานชะลอมอาจมีวัตถุประสงค์ทางศาสนาหลายประเภท เช่น การทำความสะอาดทางจิตใจ การบูชาและเคารพพระสงฆ์ การปฏิบัติธรรม และการทำการสังฆทานชะลอมนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละศาสนา อาจมีการถวายสังฆทานชะลอมเป็นประจำหรือการถวายสังฆทานชะลอมในโอกาสที่สำคัญในศาสนานั้น ๆ ตามวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ วันนี้แอดมีบทสวดและขั้นตอนการถวายสังฆทานชะลอมมาฝากไปชมกันเลยค่ะ

สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

ขั้นตอนการถวายสังฆทานที่ถูกต้อง

1.กล่าวคำบูชาพระ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวังตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมะสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

2.กล่าวคำอาราธนาศีล

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ ทุติยัมปิ

มะยัง ภันเต ติสะระเณระ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิมะยังภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

 รอพระให้ศีลจบ แล้วท่องต่อด้วย นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( 3 จบ)

3.กล่าวคำถวายสังฆทานชะลอม

อิมานิ มะยังภันเต ภัตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆ

อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดสิ้นกาลนานเทอญ

เมื่อกล่าวจบให้ยกสังฆทานชะลอมประเคนบนผ้าประเคนของพระสงฆ์ และพระสงฆ์จะให้พรและสวดบทยะถา วาริวะหาให้เรากรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่คนที่เราต้องการ เมื่อกรวดน้ำเสร็จให้นำน้ำที่กรวดแล้วไปเทใส่ต้นไม้บริเวณวัดเป็นอันเสร็จสิ้นการถวายสังฆทานชะลอม

สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากท่านใดไม่มีเวลาไปหาซื้อของทำบุญหรือสนใจสังฆทานชะลอมที่มีแต่ของคุณภาพ สนใจถวายสังฆทานด้วยชุด สังฆทานชะลอม สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอมพร้อมพวงมาลัย ย่านนนทบุรี ศิรินันท์มงคลผู้จัดจำหน่ายสังฆทาน ชุดสังฆทานหลากหลายรูปแบบ โดยชุดสังฆทาน สังฆทานชะลอม สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้น จัดตกแต่งด้วยความประณีตและคัดสรรสิ่งของในชุดสังฆทานที่มีคุณภาพ พระสงฆ์สามารถนำสิ่งของในชุดสังฆทานไปใช้ประโยชน์ได้จริงและปลอดภัย ศิรินันท์มงคลจัดจำหน่ายชุดสังฆทานคุณภาพเยี่ยม เป็นชุดสังฆทานราคาไม่แพง เรารับทำสังฆทานและมีสังฆทานให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เป็นสังฆทานพรีเมี่ยมที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีต สวยงาม ซึ่งเหมาะสมกับการทำบุญถวายสังฆทานอย่างแท้จริง

สนใจสามารถสั่งสังฆทาน ได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.Website: www.sirinanmongkol.com

2.E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

3.Line ID : @sirinanmongkol

4.Tel : 098-924-4428