ขั้นตอนและบทสวดการถวายสังฆทานชะลอม

ขั้นตอนและบทสวดการถวายสังฆทานชะลอม

ขั้นตอนและบทสวดการถวายสังฆทานชะลอม การถวายสังฆทานชะลอมถือเป็นการทำบุญ ที่คนไทยทำต่อกันมาอย่างช้านาน เพราะสังฆทานชะลอมเป็นการถวายที่ไม่ระบุว่าจะถวายให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง เมื่อเจอพระสงฆ์รูปไหนก็สามารถถวายสังฆทานชะลอมได้ และพระสงฆ์ทุกท่านก็สามารถทำพิธีการถวายสังฆทานชะลอมได้ ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนและบทสวดถวายสังฆทานชะลอมดังต่อไปนี้

สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

เตรียมสิ่งของจำเป็นที่ต้องการถวายสังฆทานชะลอมให้เรียบร้อย 

จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนไตย กราบพระ

ตั้ง นโม 3 จบ แล้วกล่าวคำถวายสังฆทานชะลอมดังนี้

“อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ”

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ”

ประเคนสังฆทานชะลอมให้พระสงฆ์ หากเป็นผู้ชายสามารถประเคนให้โดยตรงได้ แต่หากเป็นผู้หญิง

ให้วางสังฆทานชะลอมไว้บนผ้าประเคนเท่านั้น ไม่ควรประเคนให้พระสงฆ์โดยตรง 

สุดท้าย ตั้งจิตให้มั่นแล้วฟังพระกล่าวอนุโมทนา แล้วจึงกรวดน้ำเพื่อส่งผลบุญให้เจ้ากรรมนายเวร

สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

อานิสงส์การถวายสังฆทานชะลอม

ในโบราณมีความเชื่อว่า การถวายสังฆทานชะลอมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ผลของการถวายสังฆทานชะลอมนี้ จะช่วยให้ผู้ที่ถวายเมื่อเกิดไปชาติหน้าไม่ห่างไกลจากความยากจน ไม่ทุกข์ยากขัดสน 

การถวายสังฆทานชะลอมโดยปกติก็ได้บุญมากอยู่แล้ว แต่หากถวายเครื่องสังฆทานที่เหมาะสม เป็นปะโยชน์ และผู้ที่ถวายมีจิตใจที่แน่วแน่และบริสุทธิ์ ก็จะทำให้บุญที่ได้นั้นทวีคูณมากยิ่งขึ้น

สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากท่านใดไม่มีเวลาไปหาซื้อของทำบุญหรือสนใจสังฆทานชะลอมที่มีแต่ของคุณภาพ สนใจถวายสังฆทานด้วยชุด สังฆทานชะลอม สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอมพร้อมพวงมาลัย ย่านนนทบุรี ศิรินันท์มงคลผู้จัดจำหน่ายสังฆทาน ชุดสังฆทานหลากหลายรูปแบบ โดยชุดสังฆทาน สังฆทานชะลอม สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้น จัดตกแต่งด้วยความประณีตและคัดสรรสิ่งของในชุดสังฆทานที่มีคุณภาพ พระสงฆ์สามารถนำสิ่งของในชุดสังฆทานไปใช้ประโยชน์ได้จริงและปลอดภัย ศิรินันท์มงคลจัดจำหน่ายชุดสังฆทานคุณภาพเยี่ยม เป็นชุดสังฆทานราคาไม่แพง เรารับทำสังฆทานและมีสังฆทานให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เป็นสังฆทานพรีเมี่ยมที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีต สวยงาม ซึ่งเหมาะสมกับการทำบุญถวายสังฆทานอย่างแท้จริง

สนใจสามารถสั่งสังฆทาน ได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.Website: www.sirinanmongkol.com

2.E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

3.Line ID : @sirinanmongkol

4.Tel : 098-924-4428