ผลบุญแห่งการถวายน้ำผึ้งเป็นสังฆทาน

ผลบุญแห่งการถวายน้ำผึ้งเป็นสังฆทาน

ผลบุญแห่งการถวายน้ำผึ้งเป็นสังฆทาน การถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ คือการถวายสิ่งของทั้งอุปโภคและบริโภคแก่พระสงฆ์ เพื่อให้สิ่งของที่เรานำไปถวายเป็นสังฆทานนั้น เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ ซึ่งของที่เรามักนำมาถวายเป็นสังฆทาน มักเป็นของใช้จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องใช้ต่าง ๆ ผ้าไตรจีวร เป็นต้น แต่สิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่าสามารถนำมาถวายเป็นสังฆทานได้แถมยังได้อานิสงส์มาก นั่นคือ การถวายน้ำผึ้งเป็นสังฆทานนั่นเอง และวันนี้แอดมินก็มีผลบุญของการถวายน้ำผึ้งมาฝากทุกท่านค่ะ

ย้อนกลับไปในสมัยของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มีบุรุษผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์ และได้ฟังธรรมจากพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในวันเดียวกันนั้นเองพระบรมศาสดาทรงแต่งตั้งพระภิกษุรูปหนึ่งในตำแหน่งเอตทัคคะ ผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านมีลาภ และบุรุษผู้นั้นปรารถนาอยากได้ตำแหน่งนี้บ้าง จึงได้นิมนต์พระศาสดาเพื่อมารับทานอยู่ 7 วัน แล้วขอพรให้ตนเป็นผู้เลิศด้วยลาภ ซึ่งพระศาสดาได้ตรวจดูอนาคตังสญาณ คือ ญาณที่ล่วงรู้อนาคตของพระศาสดา พบว่าบุรุษผู้นี้จะได้เป็นเลิศด้วยลาภ จึงพยากรณ์ว่า “ความปรารถนาของเธอจะสำเร็จด้วยยุคของพระสมณโคดม” ชายผู้นั้นเมื่อได้ยินก็เกิดปิติดีใจยิ่งจึงได้สั่งสมบุญตลอดชีวิตจนสิ้นอายุไข และได้เวียนว่ายตายเกิดเรื่อยมา

จนกระทั่งมาเกิดในสมัยของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า บุรุษผู้นั้นได้ลงมาเกิดในหมู่บ้านเล็ก ๆ ไม่ห่างไกลจากเมืองหลวงมากนัก ซึ่งในขณะเองนั้นชาวเมืองต่างช่วยกันจัดทานเพื่อนำไปถวายแก่พระพุทธองค์และคณะสงฆ์ พบว่าทานนั้นยังขาดน้ำผึ้งอยู่ จึงได้ส่งตัวแทนไปแสวงหาน้ำผึ้ง ฝ่ายบุรุษผู้มีศรัทธาผู้นั้นก็ได้เดินทางเข้าเมือง ขณะเดินทางก็เจอกับรังผึ้งที่ไม่มีตัวอยู่ จึงได้เก็บมาและถือเข้าเมืองหลวงไปด้วยเพื่อจะนำไปขาย เมื่อตัวแทนของชาวเมืองมาพบเข้าจึงได้ขอซื้อน้ำผึ้งในราคาแพง บุรุษผู้นั้นเกิดความสงสัยจึงได้ถามชาวเมืองว่าทำไมถึงซื้อน้ำผึ้งในราคาที่สูงนัก และเมื่อทราบว่าชาวเมืองจะนำน้ำผึ้งนี้ไปถวายแก่พระพุทธเจ้าจึงได้เกิดความปิติโสมนัส อยากจะทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ จึงบอกแก่ชาวเมืองว่าตนจะถวายน้ำผึ้งทั้งหมดด้วยตนเอง

ชาวเมืองเมื่อทราบเช่นนั้นก็ดีใจมากที่บุรุษผู้นั้นอยากถวายน้ำผึ้ง ด้วยเห็นบุญมีค่ามากกว่าเงินและผลประโยชน์ส่วนตัว จึงได้แต่งตั้งให้เขาเป็นประธานใหญ่ในการถวายทานในครั้งนี้ และเขาได้คั้นรวงผึ้งจนได้น้ำผึ้งใส่ไว้บนใบบัว และน้อมถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะสงฆ์เป็นสังฆทานด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธา และได้กราบทูลความตั้งใจด้วยตนเองว่า “ข้าพระองค์ได้ถวายน้ำผึ้งเป็นสังฆทานด้วยความเลื่อมใสอันไม่มีประมาณในพระรัตนตรัย ด้วยอานิสงส์นี้ขอให้ข้าพระองค์พึงเป็นผู้เลิศด้วยลาภไปทุกภพทุกชาติด้วยเถิด” ซึ่งพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสอนุโมทนาตั้งแต่บัดนั้นมา กุลบุตรนี้เกิดกี่ภพกี่ชาติ ก็ไม่รู้จักความอดอยากยากแค้นเลย

จนมาถึงสมัยของพระสมณโคดม จึงได้มาเกิดในท้องของพระมเหสีพระนามว่า สุปวาสา ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ทำไว้ดีแล้ว เพียงแค่ปฏิสนธิ เสด็จแม่ก็ได้รับเครื่องบรรณาการแสดงความยินดีทั้งเช้าทั้งเย็น เมื่อเจริญวัยขึ้นจึงออกบวชได้นามว่าพระสิวลี และด้วยผลบุญที่เต็มเปี่ยมขณะที่กำลังปลงผมจึงได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนมาไหน ก็จะได้รับการต้อนรับทั้งจากเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บางครั้งพระพุทธองค์ก็พาท่านไปในที่ทุรกันดาร ถึงหนทางจะลำบากทุรกันดารเพียงไร เทวดาก็จะเนรมิตสถานที่พักให้สะดวกสบาย พระบรมศาสดาจึงทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะทางเลิศด้วยลาภ 

ทุกท่านเห็นหรือไม่คะ การทำบุญแม้เพียงเล็กน้อย อย่างการถวายน้ำผึ้งเป็นสังฆทานด้วยใจที่ศรัทธายังมีอานิสงส์มาถึงเพียงนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่า แม้มีทรัพย์น้อยแต่ใจปิติยินดีในบุญที่กำลังทำ เรานั้นย่อมได้บุญมาก แต่ในขณะเดียวกันแม้มีทรัพย์มากแต่ใจไม่ยินดีในบุญ ผลบุญที่ได้ย่อมน้อยกว่าผู้ที่ยินดีในการทำบุญนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก http://buddha.dmc.tv/

http://www.dhammathai.org/

http://84000.org/

หากคุณกำลังมองหาชุดสังฆทานทำมือคุณภาพดี ให้เราร้านศิรินันท์มงคลเป็นตัวเลือกของท่านนะคะ เพราะเราคือ ผู้จัดจำหน่ายสังฆทานที่มีหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกซื้อ สินค้าในสังฆทานทุกชิ้นเราใช้ความประณีตในการคัดสรรของดีมีคุณภาพ ร้านศิรินันท์มงคลของเราเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการทำบุญนอกจากคนถวายสังฆทานจะได้รับบุญแล้ว พระสงฆ์ก็ได้ประโยชน์ในการใช้สิ่งของในชุดสังฆทานที่เรานำไปถวายสังฆทานได้อีกด้วย สนใจสามารถสั่งซื้อสังฆทาน ผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.Website: www.sirinanmongkol.com

2.E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

3.Line ID : @sirinanmongkol

4.Tel : 086-335-3642