อานิสงส์แห่งการถวายสังฆทาน

อานิสงส์แห่งการถวายสังฆทาน

อานิสงส์แห่งการถวายสังฆทาน การทำบุญถวายสังฆทานเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธต่างคุ้นเคยกันดี เพราะทุกครั้งที่ไปวัด เรามักจะทำบุญด้วยการถวายสังฆทานอยู่เสมอ เพราะเชื่อกันว่าการถวายสังฆทานนั้นเป็นการสร้างทานบารมีที่ยิ่งใหญ่และได้บุญมาก แล้วทุกท่านเคยสงสัยไหมคะว่าทำไม การทำบุญถวายสังฆทานถึงมีอานิสงส์ผลบุญมากมายยิ่งนัก วันนี้แอดมินมีคำตอบค่ะ

การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี ได้ชี้แจงความหมายของคำว่า สังฆทาน เอาไว้ว่า สังฆทาน สามารถแยกออกเป็น 2 คำ คือ “สังฆะ” และ “ทาน” โดย สังฆะ มีความหมายว่า หมู่แห่งภิกษุตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไป ส่วน ทาน คือ การให้และการแบ่งปัน การแจกจ่ายวัตถุสิ่งของหรือปัจจัยสี่ด้วยอันเจตนาบริสุทธิ์ และเมื่อนำคำทั้ง 2 คำมารวมกันเป็น “สังฆทาน” จึงหมายถึง การให้ปันหรือการถวายจตุปัจจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดยรวม นั่นเอง ส่วนการถวายทานแบบ “ปาฏิปุคลิกทาน” คือ การถวายทานแก่พระสงฆ์เพียงรูปเดียว โดยเป็นการเลือกถวายทานแบบเจาะจงแก่พระสงฆ์ที่คุ้นเคย หรือที่ผู้ถวายทานมีศรัทธาเท่านั้น

การถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์

อีกทั้งยังมีเหตุการณ์ที่แสดงให้เราเห็นว่า การถวายสังฆทานแก่คณะสงฆ์นั้น ได้อานิสงส์มากกว่าการถวายทานแก่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ดังเช่นในสมัยพุทธกาลที่พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงต้องการถวายผ้าไตรจีวรแก่พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธองค์ทรงตรัสแนะนำให้พระนางถวายทานนั้นแก่พระสงฆ์แทน โดยทรงให้อรรถาธิบายว่า เมื่อถวายแก่สงฆ์ย่อมได้รับอานิสงส์แห่งบุญมากกว่าการถวายทานแก่พระพุทธเจ้าที่ยังมีพระชนชีพอยู่ ซึ่งพระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงอนุวัตตามพุทธดำรัสนั้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สังฆทานได้ชื่อว่าเป็นประธานแห่งทานทั้งปวง และยังทำให้เราทราบถึงที่มาของการทำบุญถวายสังฆทานอีกด้วย

ชุดสังฆทาน
ชุดสังฆทาน

เมื่อเราได้เห็นถึงอานิสงส์แห่งการถวายสังฆทานเช่นนี้แล้ว แอดมินจึงอยากเชิญชวนทุกท่านจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่มีคุณภาพ และสิ่งของนั้นจะต้องเกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์มาถวายเป็นสังฆทานกันนะคะ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและต่ออายุพระศาสนาไปอีกนานเท่านาน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/decha.khemjariya

หากคุณกำลังมองหาชุดสังฆทานทำมือคุณภาพดี ให้เราร้านศิรินันท์มงคลเป็นตัวเลือกของท่านนะคะ เพราะเราคือ ผู้จัดจำหน่ายสังฆทานที่มีหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกซื้อ สินค้าในสังฆทานทุกชิ้นเราใช้ความประณีตในการคัดสรรของดีมีคุณภาพ ทางศิรินันท์มงคลของเราเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการทำบุญนอกจากคนถวายสังฆทานจะได้รับบุญแล้ว พระสงฆ์ก็ได้ประโยชน์ในการใช้สิ่งของในชุดสังฆทานที่เรานำไปถวายสังฆทานได้อีกด้วย สนใจสามารถสั่งซื้อสังฆทาน ผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1. Website: www.sirinanmongkol.com

2.E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

3.Line ID : @sirinanmongkol

4. Tel : 086-335-3642