สร้างบุญเสริมสิริมงคลด้วยอุโบสถศีล

สร้างบุญเสริมสิริมงคลด้วยอุโบสถศีล

สร้างบุญเสริมสิริมงคลด้วยอุโบสถศีล การทำบุญเป็นการที่ทำให้ผู้ทำบุญมีจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส สำหรับท่านใดที่ต้องการทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตแต่ตัดสินใจไม่ได้ หรือ กำลังคิดจะทำบุญแต่คิดไม่ออกว่าจะทำสิ่งใดดี หรือไม่ทราบว่าการทำบุญสามารถทำอะไรได้บ้าง วันนี้แอดมินมีเคล็ดลับสร้างบุญเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยอุโบสถศีลนำมาฝากกันค่ะ

การถืออุโบสถศีลในวันพระ

การถืออุโบสถศีลในวันพระ
การถืออุโบสถศีลในวันพระ

หลาย ๆ ท่านมักเข้าใจผิดว่า การถืออุโบสถศีลและศีล 8 นั้นมีสิ่งที่เหมือนกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ศีล 8 และอุโบสถศีลจะมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีองค์สิขาบทหรือศีลแต่ละข้อที่เหมือนกัน แต่แตกต่างกันตรงที่ การถืออุโบสถศีลจะมีการกล่าวคำสมาทานศีล และกาลเวลาที่กำหนดเท่านั้น

โดยจะรักษาศีล 8 ในบางโอกาสหรือถ้ามีศรัทธาจะรักษาศีล 8 เป็นประจำก็ได้ เช่น แม่ชีที่นุ่งชุดขาวทำบุญรักษาศีล 8 เป็นประจำ ส่วนเราที่เป็นอุบาสกและอุบาสิกา จะใส่ชุดขาวทำบุญเพื่อรักษาศีล 8 ก็ได้เช่นกัน ส่วนอุโบสถศีล คือ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกตน พัฒนาตนเองให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยอุบาสกและอุบาสิกาจะใส่ชุดขาวทำบุญ และกล่าวคำ สมาทานศีลเป็นประจำในวันพระ คือ วันขึ้นและแรม 8 ค่ำ 15 ค่ำ

ทั้งนี้ อุโบสถ แปลว่า การเข้าอยู่หรือดิถีอันวิเศษที่จะเข้าจำศีล ซึ่งการใส่ชุดขาวทำบุญถืออุโบสถศีลได้มีเวลากำหนด เช่น หนึ่งวันกับหนึ่งคืน โดยมีการกำหนดเอารุ่งอรุณแห่งวันรุ่งขึ้นหรือเวลาใกล้อาทิตย์จะขึ้น ซึ่งมีสองระยะด้วยกัน คือ มีแสงสีขาว (แสงเงิน) และแสงสีแดง (แสงทอง) ในเวลาย่ำรุ่ง เป็นการหมดเขตการสมาทานศีล หรือหมดเวลาการรักษาอุโบสถศีล นั่นเอง

อุโบสถศีลประกอบด้วยองค์ 8 มีดังนี้

ใส่ชุดขาวทำบุญถืออุโบสถศีล
ใส่ชุดขาวทำบุญถืออุโบสถศีล
  • ปาณาติปาตา เวรมณี งดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป
  • อทินนาทานา เวรมณี งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้
  • อพรหมจริยา เวรมณี งดเว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกต่อการประพฤติผิดพรหมจรรย์
  • มุสาวาทา เวรมณี งดเว้นจากการกล่าวเท็จ รวมถึงวจีกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
  • สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี งดเว้น จากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
  • วิกาลโภชนา เวรมณี งดเว้นจากการบริโภค อาหารในเวลาวิกาล
  • นัจจคีตวาทิตวิสูกทัสสนมาลาคันธวิเลปนธารณมัณฑนวิภูสนัฏฐานา เวรมณี งดเว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล ลูบทาทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ ของหอม เครื่องย้อม เครื่อง ทาอันจัดว่าเป็นการแต่งตัว
  • อุจจาสยนมหาสยนา เวรมณี งดเว้นจากการนั่ง และการนอนบนที่นอนสูงใหญ่

เป้าหมายหลักในการรักษาอุโบสถศีล

เป้าหมายหลักในการรักษาอุโบสถศีล
เป้าหมายหลักในการรักษาอุโบสถศีล

เป้าหมายหลักของการใส่ชุดขาวทำบุญรักษาศีลนั้น ก็เพื่อทำให้จิตใจสงบ ไม่กวัดแกว่งฟุ้งซ่านไปในเรื่องกามารมณ์ แต่ให้ยึดเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ ถือ เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคฤหัสถ์ผู้ที่ยังไม่ปรารถนาออกบวชโดยปกติวันพระ พุทธศาสนิกชน ที่สะดวกก็จะพากันแต่งชุดขาวทำบุญไปสมาทานอุโบสถศีล และฟังธรรมที่วัด แล้วพักอาศัยอยู่ที่วัดจนกว่าจะครบกำหนด ถ้าไม่ได้ไปวัด ก็จะตั้งใจสมาทานศีล ด้วยตนเอง จะเปล่งวาจาสมาทานหรือเพียงแต่ตั้งเจตนาไว้ก็ได้ทั้งนั้น

การถืออุโบสถศีลนั้น โดยส่วนมากจะทำกันที่วัดในวันพระ โดยผู้ที่ร่วมถืออุโบสถศีลนั้นจะใส่ชุดขาวทำบุญที่เป็นสีขาวทั้งชุด ที่มีเนื้อผ้า ไม่ควรโปร่งบาง ประณีตมาก หรือหรูหราราคาแพงเกินไป การตัดเย็บควรให้หลวมพอสมควร ไม่รัดรูป เพื่อสะดวกในการกราบไหว้พระและนั่งสมาธิ ผู้หญิงไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้น หรือชะเวิกชะวากผ่าหน้าผ่าหลัง ควรนำผ้าคลุมเข่าไปด้วย เพื่อใช้คลุมเข่าขณะนั่งพับเพียบหรือนั่งสมาธิ

ศิรินันท์มงคล เราจัดจำหน่าย ชุดขาวทำบุญหรือชุดปฏิบัติธรรม หลากหลายไซส์ทั้งของผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ชุดขาวทำบุญหรือชุดปฏิบัติธรรมของศิรินันท์มงคล นั้นทำการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการเลือกใช้วัตถุดิบ ชุดขาวทำบุญหรือชุดปฏิบัติธรรม ของศิรินันท์มงคลมีการตัดเย็บดี มีคุณภาพ สะอาดเรียบร้อย จึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ชุดขาวทำบุญหรือชุดปฏิบัติธรรม จากศิรินันท์มงคล

สามารถสั่ง ชุดขาวทำบุญหรือชุดปฏิบัติธรรม ชุดปฏิบัติธรรมชาย ชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดขาวชาย ชุดขาวหญิง ชุดขาวเด็ก และ สังฆทาน ผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.เว็บไซต์: www.sirinanmongkol.com

2.E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

3.Line ID : @sirinanmongkol

4.โทรศัพท์ : 086-335-3642