สังฆทานคุณภาพต้องศิรินันท์มงคล

สังฆทานร้านศิรินันท์มงคล

สังฆทานได้ชื่อว่าเป็นประธานแห่งทานทั้งปวงนะคะ เพราะการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ย่อมได้อานิสงส์มากกว่าการถวายทานแด่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ดังเช่นในสมัยพุทธกาลที่พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงต้องการถวายผ้าไตรจีวรแก่พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธองค์ทรงตรัสแนะนำให้พระนางถวายทานนั้นแก่พระสงฆ์แทน โดยทรงให้อรรถาธิบายว่า เมื่อถวายแก่สงฆ์ย่อมได้รับอานิสงค์แห่งบุญมากกว่าการถวายทานแก่พระพุทธเจ้าที่ยังมีพระชนชีพอยู่ ซึ่งพระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงอนุวัตตามพุทธดำรัสนั้น นี่จึงเป็นที่มาของการทำบุญถวายสังฆทาน และเราได้ทราบกันว่าการทำบุญถวายสังฆทานจึงได้บุญมาก

การทำบุญถวายสังฆทาน

ทำไมต้องเลือกใช้สังฆทานของศิรินันท์มงคล

ต้องยอมรับเลยว่า เรามักซื้อถังสังฆทานสีเหลืองที่มีวางขายโดยทั่วไป เพื่อนำไปทำบุญซึ่งก็สร้างความสะดวกสบายให้เราไม่น้อย เพราะไม่ต้องไปหาซื้อจตุปัจจัยต่าง ๆ มาจัดเป็นสังฆทานเอง แต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจคาดไม่ถึงก็คือ ถังสังฆทานที่ขายตามร้านค้าบางร้าน อาจใช้ของที่ไม่มีคุณภาพ หมดอายุ หรือใช้การไม่ได้ และที่สำคัญคณะสงฆ์ไม่สามารถนำสังฆทานนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร อีกทั้งของบางอย่างที่ท่านได้ฉันท์เข้าไปก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายแก่พระสงฆ์ได้โดยที่ท่านไม่รู้ตัว แทนที่จะได้บุญกลับได้บาปมาซะอย่างนั้น ซึ่งในการเลือกซื้อชุดสังฆทาน ก็ควรร้านที่น่าเชื่อถือ คัดสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสม

ถวายสังฆทาน

สังฆทานของศิรินันท์มีอะไรบ้าง

สำหรับศิรินันท์มงคลที่เป็นผู้จัดจำหน่ายชุดสังฆทาน ซึ่งได้คัดสรรสินค้าต่าง ๆ ด้วยความประณีต สินค้าทุกชิ้นของศิรินันท์มงคลเป็นของที่มีคุณภาพเสมอ เพราะเราต้องการให้ผู้ที่ถวายสังฆทานได้บุญและพระสงฆ์ก็สามารถใช้ประโยชน์จริง ซึ่งสินค้าของศิรินันท์มงคลจะมีดังนี้

1. สังฆทานอิ่มบุญ

เป็นสังฆทานรูปแบบหนึ่งที่ทางร้านศิรินันท์มงคลได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกหาชุดสังฆทานได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งชุดสังฆทานอิ่มบุญจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ ชุดสังฆทานอิ่มบุญสังฆทานตามใจ และสังฆทานยา โดยมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน

ชุดสังฆทานคุณภาพ

2. สังฆทานตามใจ

ชุดสังฆทานตามใจ
ชุดสังฆทานตามใจ

เป็นชุดสังฆทานที่ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า สิ่งของ และรูปแบบการห่อสังฆทานได้ด้วยตนเอง เพราะเราเชื่อว่าลูกค้ามีความต้องการที่จะเลือกสินค้า มาใส่ในชุดสังฆทานได้ตามใจที่ตัวลูกค้าต้องการ เพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติพี่น้องหรือเจ้ากรรมนายเวรต่าง ๆ อีกทั้งลูกค้ายังสามารถเลือกรูปแบบการห่อสังฆทานได้ตามใจปรารถนาอีกด้วย

3. สังฆทานยา

ชุดสังฆทาน

สังฆทานยา หรือ คิลานเภสัช เป็นอีกหนึ่งรูปแบบชุดสังฆทานที่ลูกค้าต้องการถวายยารักษาโรค เป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่เชื่อกันว่าได้อานิสงส์มากในเรื่องของสุขภาพ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่าย มีอายุยืนยาวนาน จะหยิบจับอะไรก็สำเร็จสมดั่งปรารถนา

อย่างไรก็ตาม การที่เราถวายจตุปัจจัยต่าง ๆ แด่พระสงฆ์นั้น จะนับเป็นสังฆทานหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่า เราได้ถวายปัจจัยนั้นแก่หมู่สงฆ์หรือตัวแทนแห่งสงฆ์หรือไม่ เพราะหากคุณเจาะจงถวายเพียงรูปใดรูปหนึ่งก็ไม่เรียกกว่าการถวายเป็นสังฆทานนั่นเอง

สามารถสั่ง ชุดขาว ชุดขาวทำบุญ ชุดปฏิบัติธรรมชาย ชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดปฏิบัติธรรมเด็ก และ สังฆทาน ผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

  1. เว็บไซต์: www.sirinanmongkol.com
  2. E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com
  3. Line ID : @sirinanmongkol
  4. โทรศัพท์ : 086-335-3642