อานิสงส์แห่งการรักษาศีล 5 ที่ชาวพุทธควรรู้

อานิสงส์แห่งการรักษาศีล 5 ที่ชาวพุทธควรรู้

อานิสงส์แห่งการรักษาศีล 5 ที่ชาวพุทธควรรู้
อานิสงส์แห่งการรักษาศีล 5 ที่ชาวพุทธควรรู้

อานิสงส์แห่งการรักษาศีล 5 ที่ชาวพุทธควรรู้ ศีล 5 เป็นข้อปฏิบัติตนพื้นฐานที่เราชาวพุทธถือปฏิบัติกันมาในชีวิตประจำวัน ซึ่งช่วยควบคุมการกระทำทั้งทางกาย วาจา ไม่ให้มุ่งไปสู่อกุศลกรรม ดังเช่นที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า ศีล เป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดที่ถือศีล 5 ให้บริสุทธิ์แล้ว จะทำให้คนผู้นั้นละเว้นจากความทุจริต บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ ดังที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ตรัสถึงอานิสงส์ของการรักษาศีล 5 ไว้อย่างน่าสนใจ แล้วมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

  • ห้ามฆ่าสัตว์
อานิสงส์แห่งการรักษาศีล 5 ที่ชาวพุทธควรรู้

ศีลข้อ 1 คือ ห้ามฆ่าสัตว์ หากใครที่รักษาศีลข้อนี้ให้บริสุทธิ์ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ผลบุญที่ได้จากการรักษาศีลในข้อนี้ จะทำให้เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ มีอายุไขยืนยาวนาน ไม่มีศัตรูและอุบัติเหตุต่าง ๆ มาเบียดเบียนให้ต้องบาดเจ็บ หรือสิ้นอายุไขก่อนวัยอันควร

  • ไม่ลักขโมย

ในศีลข้อที่ 2 นี้ คือ ห้ามลักทรัพย์ ถ้ารักษาศีลในข้อนี้ ผลบุญจะทำให้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมทำให้ได้เกิดในตระกูลร่ำรวย ทำมาค้าขึ้น มีทรัพย์สมบัติมั่งมี สมบัติไม่วิบัติหายไปด้วยภัยต่าง ๆ อย่างอัคคีภัย โจรภัย และวาตภัย เป็นต้น

  • ไม่ประพฤติผิดในกาม

หากคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียว ไม่เคยมีกิ๊ก ถือว่าโชคดีมาก เพราะผลบุญจะส่งให้ประสบโชคดีในเรื่องของความรัก พบกับรักแท้ที่จริงจังและจริงใจ ไม่ต้องอกหักรักคุด เมื่อมีลูกจะเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่าย ไม่ดื้อด้าน หรือถูกผู้อื่นหลอกลวงฉุดคร่าอนาจาร หรือทำให้เสียหาย เป็นอภิชาติบุตร นำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่วงตระกูล

  • ห้ามโกหกพกลม
อานิสงส์แห่งการรักษาศีล 5 ที่ชาวพุทธควรรู้

สำหรับศีลข้อ 4 นั้น ไม่ใช่แค่การพูดโกหกเท่านั้น แต่รวมถึงการพูดจาสอดเสียด เพ้อเจ้อ อีกด้วย ซึ่งใครก็ตามที่รักษาศีลข้อนี้ได้อย่างดี ผลบุญจะทำให้เป็นผู้ที่มีเสียงไพเราะ พูดจามีน้ำเสียงชวนฟัง มีเหตุผล มีปฏิภาณไหวพริบในการเจรจา หากเจรจาความสิ่งใดก็มีผู้เชื่อฟัง หรือกล่าวสั่งสอนบุตรธิดาก็อยู่ในโอวาทเป็นอย่างดี

  • ห้ามดื่มสุรายาเมา

เหล้าเบียร์ได้ชื่อว่าเป็นที่สามารถน้ำเปลี่ยนนิสัยคนได้ ซึ่งจะเห็นได้ตามข่าวต่าง ๆ แต่ถ้าคุณสามารถลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ อานิสงส์ผลบุญจะทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาดี ความคิดแจ่มใส จะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดก็แตกฉาน ไม่เป็นคนหลงลืมง่าย ไม่ป่วยเป็นโรคสมอง โรคประสาท ไม่ปัญญาอ่อนหรือปัญญานิ่มอีกด้วย

ถึงแม้ศีล 5 จะเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐาน และดูเป็นเรื่องยากที่จะทำ แต่ถ้าเรารักษาศีลได้ครบถ้วนแล้ว เชื่อว่าข่าวอาชญากรรมต่าง ๆ จะหมดไปได้อย่างแน่นอน เพราะศิรินันท์มงคลเชื่อว่าเราทุกคนพร้อมเป็นคนดีเสมอค่ะ

สามารถสั่ง ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ชุดปฏิบัติธรรมชาย ชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดขาวชาย ชุดขาวหญิง ชุดขาวเด็ก และ สังฆทาน ผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.เว็บไซต์: www.sirinanmongkol.com

2.E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

3.Line ID : @sirinanmongkol

4.โทรศัพท์ : 086-335-3642

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://goodlifeupdate.com