บารมี 10 ทัศ สิ่งที่ควรทำในวันพระ (ตอนที่ 2)

บารมี 10 ทัศ สิ่งที่ควรทำในวันพระ (ตอนที่ 2)

บารมี 10 ทัศ สิ่งที่ควรทำในวันพระ (ตอนที่ 2)
บารมี 10 ทัศ สิ่งที่ควรทำในวันพระ (ตอนที่ 2)

บารมี 10 ทัศ สิ่งที่ควรทำในวันพระ (ตอนที่ 2) ในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้ เรามักจะเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรม เพื่อให้จิตใจผ่องใส และยังเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่หันมาทำกิจกรรมทางศาสนา อย่าง การถือศีล 8 ในวันพระ การบวชชีพราหมณ์ การใส่ชุดขาวทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในการสั่งสมบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการนั่นเอง และในครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงการสั่งสมบารมีทั้ง 4 ไปแล้วซึ่งสามารถอ่านได้ www.sirinanmongkol.com/2019/08/28/บารมี-10-ทัศ-สิ่งที่ควรทำใ/ และวันนี้ศิรินันท์มงคล ก็มีวิธีการสั่งสมบารมีในข้อที่เหลือมาแนะนำนักสร้างบารมีทุกท่านค่ะ

5. วิริยบารมี

วิริยบารมี คือ การบำเพ็ญเพียรด้วยการมีความเพียรในทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็น การช่วยเหลือผู้คนรอบข้าง การเสียสละแรงกายแรงใจในการสร้างบารมี ทำความดีประหารกิเลส ตัวอย่างเช่น การที่เราใส่ชุดขาวทำบุญ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ก็เป็นการสร้างวิริยบารมีเช่นกัน

6. ขันติบารมี

ขันติบารมี คือ การบำเพ็ญเพียรด้วยการมีขันติ คือ ความอดทน อดกลั้นต่อกิเลสที่มารุมเร้าต่าง ๆ เพราะในปัจจุบันนี้ที่มีสิ่งยั่วยุต่าง ๆ มากมาย การที่หลาย ๆ คนจะใส่ชุดขาวทำบุญ เข้าวัดปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่มีจิตห่วงคงไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นการที่คนเราตัดสินใจใส่ชุดขาวบุญเข้าวัดในวันพระ ทำจิตใจให้สงบโดยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ย่อมเป็นการสั่งสมขันติบารมีเช่นกัน

7. สัจจะบารมี

สัจจะบารมี การบำเพ็ญเพียรด้วยความตั้งใจจริง การทำจริง และการพูดคำสัตย์ในการทำบุญ ยอมรับและยินดีในการทำความดี หรือการทำบุญของผู้อื่น การชื่นชมยินดีหรืออนุโมทนาไม่อิจฉาหรือระแวงสงสัยในการทำความดีของผู้อื่นก็เป็นบุญ

8. อธิษฐานบารมี

บารมี 10 ทัศ สิ่งที่ควรทำในวันพระ (ตอนที่ 2)
บารมี 10 ทัศ สิ่งที่ควรทำในวันพระ (ตอนที่ 2)

อธิษฐานบารมี คือ การบำเพ็ญเพียรด้วยการตั้งใจมั่นให้แน่วแน่ ไม่เปลี่ยนแปลงการการบำเพ็ญเพียรทั้งปวง ดังเช่น สมัยที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงนั่งประทับที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระองค์ทรงอธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้สำเร็จพระโพธิญาณเพียงใด เราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ แม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปหรือจะตายก็ตามที พระองค์ทรงอธิษฐานเอาชีวิตเข้าแลก แล้วพระองค์ก็ทรงบรรลุในคืนนั้น หรือ ภูริทัตต์ตั้งจิตอธิษฐานว่า แม้ผู้ใดจะต้องการหนัง เอ็น กระดูก เลือดเนื้อของตน ก็จะยอมบริจาคให้ ขอเพียงให้ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ก็เพียงพอ

9. เมตตาบารมี

เมตตาบารมี คือ การบำเพ็ญเพียรด้วยการมีความเมตตาต่อผู้อื่น และสรรพสัตว์ทั้งปวง ดั่งเช่นสุวรรณสามที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ตาบอด วันหนึ่งกบิลยักษ์แผลงศรมาถูกได้รับบาดเจ็บแสนสาหัส แต่ก็ไม่ได้โกรธ กลับแสดงเมตตาจิตต่อ และเทศนาทศพิธราชธรรมให้กบิลยักษ์ฟัง ด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมทำให้พระสุวรรณสามหายเจ็บปวดรอดชีวิตมาได้ และบิดามารดาก็กลับมีจักษุดี เป็นต้น

10. อุเบกขาบารมี

บารมี 10 ทัศ สิ่งที่ควรทำในวันพระ (ตอนที่ 2)
บารมี 10 ทัศ สิ่งที่ควรทำในวันพระ (ตอนที่ 2)

อุเบกขาบารมร คือ การบำเพ็ญเพียรด้วยการวางเฉยทั้งกาย วาจา และใจ มิให้เพี่ยงพรั้งต่อกิเลสทั้งปวง หัดตัดใจจากอารมณ์ต่างๆ จนคุ้นชินดุจคนขับถ่ายคูถมิหวนกลับไปอาลัยใยดี หมั่นพิจารณาโทษของความยินดียินร้าย อย่าให้เผลอทุกเวลา จักได้อุเบกขาเป็นเครื่อง “ตัดใจ”

แม้การสั่งสมบารมีทั้ง 10 ทัศ จะไม่ใช้เรื่องง่าย แต่ถ้าเราค่อย ๆ ฝึกตน ฝึกใจ ด้วยการเข้าวัดทำบุญ ใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรม การทำทานต่าง ๆ ย่อมสามารถเติมเต็มบารมีทั้ง 10 ประการนี้ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้ไม่ยากนะคะ

ศิรินันท์มงคล เราจัดจำหน่าย ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม หลากหลายไซส์ทั้งของผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมของศิรินันท์มงคล นั้นทำการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการเลือกใช้วัตถุดิบ ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ของศิรินันท์มงคลมีการตัดเย็บดี มีคุณภาพ สะอาดเรียบร้อย จึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม จากศิรินันท์มงคล

ด้วยเหตุนี้ศิรินันท์มงคลจึงใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพรวมถึงรูปแบบของสังฆทานที่ออกแบบให้ดูสวยงามประณีตในแบบฉบับของศิรินันท์มงคล จึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจจากพุทธศาสนิกชน ในการเลือกใช้บริการสังฆทานออนไลน์จากศิรินันท์มงคล

ศิรินันท์มงคลยังมีชุดสังฆทานตามใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของศิรินันท์มงคล ที่คุณลูกค้าสามารถเลือกสินค้าสิ่งของในสังฆทาน และรูปแบบการห่อสังฆทานด้วยตนเอง โดยเราศิรินันท์มงคล เชื่อว่าคุณก็อยากจะเลือกสินค้าใส่ในสังฆทานได้ตามใจตัวเอง เพื่อในการไปทำบุญถวายสังฆทาน หรืออยากจะอุทิศส่วนบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรตามความต้องการได้เลย

สามารถสั่ง ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ชุดปฏิบัติธรรมชาย ชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดขาวชาย ชุดขาวหญิง ชุดขาวเด็ก และ สังฆทาน ผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.เว็บไซต์: www.sirinanmongkol.com

2.E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

3.Line ID : @sirinanmongkol

4.โทรศัพท์ : 086-335-364