สังฆทานที่ถวายพระสงฆ์แล้วได้บุญอนันต์

10 อันดับของใช้ที่ถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์แล้วได้บุญอนันต์ (ตอนที่ 2)

10 อันดับของใช้ที่ถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์แล้วได้บุญอนันต์ (ตอนที่ 2)

การถวายสังฆทานในสมัยพุทธกาลนั้น มิใช่การถวายสิ่งของที่อยู่ในถังสีเหลืองที่บรรจุสิ่งของจตุปัจจัย เพื่อถวายแก่พระสงฆ์ตามความเข้าใจของคนในปัจจุบันนี้ แต่การถวายสังฆทาน คือการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ ที่มุ่งเจาะจงไปในหมู่สงฆ์โดยไม่ได้เลือกว่าจะถวายแค่รูปใดรูปหนึ่ง ถึงแม้ว่าเราจะถวายสังฆทานแก่พระภิกษุรูปเดียว แต่ถ้าท่านรับถวายในนามตัวแทนสงฆ์ก็จัดว่าเป็นการถวายสังฆทานเช่นกัน วันนี้ศิรินันท์มงคล มี10 อันดับของใช้ที่ถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์แล้วได้บุญอนันต์ (ตอนที่ 2) ต่อจากครั้งที่แล้วค่ะ

10 อันดับของใช้ที่ถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์แล้วได้บุญอนันต์

6. รองเท้า

การถวายรองเท้าแก่พระสงฆ์ ควรเลือกแบบของรองเท้าที่เหมาะสม และเป็นรองเท้าที่มีคุณภาพดีพอสมควร เพราะพระภิกษุสงฆ์ท่านต้องมีกิจนิมนต์ตามที่ต่าง ๆ หรือบางรูปอาจต้องดูแลและทำงานภายในวัดนั่นเอง

7. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ในอดีตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อาจไม่มีความจำเป็นต่อพระภิกษุ แต่ในปัจจุบันที่โลกหมุนไปไกลมาก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายและมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะเราอยู่กับโซเชียลมีเดียมาก กิเลสเข้าถึงได้ง่าย การเผยแผ่ธรรมก็ต้องตามให้ทันเช่นกัน

8. อุปกรณ์ทำความสะอาด

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ที่ตักผง น้ำยาถูกพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ และน้ำยาล้างจาน เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้พระท่านใช้ในการทำความสะอาด กุฏิ ศาลา อุโบสถ ซึ่งไม่เพียงช่วยทุ่นแรงในการทำความสะอาด และน้ำยาบางชนิดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคจากมูลนก หนู แมว และเห็บหมาได้ด้วย

9. แชมพูสระผม

ถึงแม้ว่าพระท่านจะต้องปลงผมอยู่บ่อย ๆ แต่ก็ต้องใช้แชมพูสระผมด้วย เนื่องจากศีรษะของท่านไม่มีผมปกคลุม จึงทำให้เสียสมดุล และเกิดโรคผิวหนังได้ง่าย ฉะนั้นแชมพูสระผม จะช่วยในการปกป้องหนังศีรษะของท่าน และช่วยแก้ปัญหาโรคผิวหนังได้

10. โคมไฟ หลอดไฟ

สมัยก่อนเราใช้การถวายเทียน ซึ่งจะถวายกันมากในช่วงเข้าพรรษา แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการถวายโคมไฟหรือหลอดไฟแทน เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้แสงสว่างจากโคมไฟและหลอดไฟ ในการอ่านพระไตรปิฎก ท่องบททำวัตร อ่านตำรา ซึ่งต้องอาศัยหลอดไฟฟ้าสมัยใหม่ ญาติโยมจึงควรจัดถวายท่าน และเลือกหลอดไฟที่เป็นหลอดตะเกียบเพื่อช่วยวัดประหยัดไฟ

อย่างไรก็ตาม การทำบุญถวายสังฆทานนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับความเป็นหมู่คณะส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล หากมองในระยะยาว ถ้าปรารถนาให้พระศาสนามั่นคงเป็นที่พึ่งของมวลมนุษยชาติในยุคต่อ ๆ ไปแล้ว ก็ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหมู่คณะสงฆ์ มิใช่จากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะการสืบทอดพระศาสนาเป็นภารกิจของศาสนทายาททุกรุ่นทุกคน

ศิรินันท์มงคลยังมีชุดสังฆทานตามใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของศิรินันท์มงคลที่คุณลูกค้าสามารถเลือกสินค้าสิ่งของในสังฆทานและรูปแบบการห่อสังฆทานด้วยตนเองโดยเราศิรินันท์มงคล เชื่อว่าคุณก็อยากจะเลือกสินค้าใส่ในสังฆทานได้ตามใจตัวเอง เพื่อในการไปทำบุญถวายสังฆทาน หรืออยากจะอุทิศส่วนบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรตามความต้องการได้เลย

นอกจากนั้นยังสามารถสั่งซื้อ ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ชุดปฏิบัติธรรมชาย ชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดขาวชาย ชุดขาวหญิง ชุดขาวเด็ก และ สังฆทาน ผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.เว็บไซต์: www.sirinanmongkol.com

2.E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

3.Line ID : @sirinanmongkol

4.โทรศัพท์ : 086-335-3642