ใส่ชุดขาวเข้าวัดทำบุญสำคัญกว่าที่คิด

ใส่ชุดขาวเข้าวัดทำบุญสำคัญกว่าที่คิด

ใส่ชุดขาวเข้าวัดทำบุญสำคัญกว่าที่คิด

เคยสังเกตไหมคะ ว่าทำไมผู้เฒ่าผู้แก่ถึงได้ใส่ชุดขาวไปทำบุญ หรือไปปฏิบัติธรรม แล้วถ้าเราต้องไปวัดด้วยก็มักถูกบังคับให้ใส่ชุดขาวทำบุญทุกครั้งไป ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว เราก็อยากแต่งกายตามแฟชั่นไปวัดมากกว่า วันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกท่านค่ะ

ทำไมถึงต้องใส่ชุดขาวเข้าวัด

การแต่งกายเข้าวัดเพื่อไปทำบุญตามวาระนั้น เราแต่งตายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสุภาพเรียบร้อยก็ได้เช่นกัน แต่อย่าลืมว่าการที่เราเข้าวัดก็เพื่อไปสั่งสมบุญให้กับตัวของเราเอง และวัดเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ป็นสถานที่สำคัญในการปลูกฝังพระธรรม คือ ทาน ศีล ภาวนา ให้แก่ประชาชน จึงทำให้การแต่งชุดขาวไปวัดเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการแต่งกายของเรานั้นจะเป็นสิ่งแรกที่บ่งบอกเลยว่า ตัวเราเองให้เกียรติและมีความเคารพกับสถานที่มากแค่ไหน และการใส่ชุดขาวไปวัดทำให้ตัวเรามีจิตใจที่สงบ เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญตลอดเวลา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเข้าถึงธรรมอย่างง่าย ๆ อีกด้วย

ในทางตรงกันข้าม หากเราแต่งกายด้วยเสื่อผ้าตามแฟชั่น แทนที่ใจของเราจะเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญ มีจิตที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำ ใจเราก็อาจจะไปเกาะเกี่ยวอยู่กับชุด การแต่งกายต่าง ๆ กลับกลายเป็นการสร้างกิเลสขึ้นมา ท้ายที่สุดบุญก็ตก ๆ หล่น ๆ แทนที่เราจะได้บุญอย่างเต็มที่ก็ได้บุญกลับบ้านไปคนละเล็กคนละน้อยเท่านั้น

ใส่ชุดขาวเข้าวัดทำบุญสำคัญกว่าที่คิด

ทั้งนี้ ถ้าเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกจะพบว่า การใส่ชุดขาวเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ก็ควรรักษาธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามนี้ให้สืบต่อไปจนถึงคนรุ่นหลังด้วย เพราะหากทุกคนร่วมใจกันแต่งชุดขาวเหมือน ๆ กัน ก็จะเกิดความเป็นระบบระเบียบ เรียบง่าย มีใจเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญ เกิดบรรยากาศในการปฏิบัติธรรม แล้วเมื่อใครพบเห็น ก็จะทำให้เขาอยากประพฤติปฏิบัติตามไปด้วย

ประโยชน์ของการแต่งกายชุดขาวเข้าวัด

  1. ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  2. ทำให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม
  3. ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
  4. ทำให้เป็นคนที่น่ารัก น่าเคารพ น่าเกรงใจ
  5. ทำให้เป็นผู้ที่ได้เกิดในตระกูลสูง
  6. ทำให้มีบุญได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา
  7. ทำให้เกิดสติ และมีความสำรวมระวังยิ่งๆ ขึ้นไป
  8. ทำให้มีจิตใจผ่องแผ้ว สามารถเข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย
  9. ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

ศิรินันท์มงคล เราคือผู้จัดจำหน่ายสังฆทานหลากหลายรูปแบบให้คุณ ชุดสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้นจัดตกแต่งสังฆทานด้วยความประณีตและคัดสรรสิ่งของในสังฆทานที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการทำบุญนอกจากคนถวายสังฆทานจะได้รับบุญแล้วพระสงฆ์ก็สามารถได้ประโยชน์จากการใช้สอยสิ่งของในชุดสังฆทานที่นำไปถวายสังฆทานได้ด้วย

ด้วยเหตุนี้ศิรินันท์มงคลจึงใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพรวมถึงรูปแบบของสังฆทานที่ออกแบบให้ดูสวยงามปราณีตในแบบฉบับของศิรินันท์มงคลจึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจจากพุทธศาสนิกชนในการเลือกใช้บริการสังฆทานออนไลน์จากศิรินันท์มงคล

ศิรินันท์มงคลยังมีชุดสังฆทานตามใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของศิรินันท์มงคลที่คุณลูกค้าสามารถเลือกสินค้าสิ่งของในสังฆทานและรูปแบบการห่อสังฆทานด้วยตนเองโดยเราศิรินันท์มงคล เชื่อว่าคุณก็อยากจะเลือกสินค้าใส่ในสังฆทานได้ตามใจตัวเองเพื่อในการไปทำบุญถวายสังฆทานหรืออยากจะอุทิศส่วนบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรตามความต้องการได้เลย

สามารถสั่ง ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ชุดปฏิบัติธรรมชาย ชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดขาวชาย ชุดขาวหญิง ชุดขาวเด็ก และ สังฆทาน ผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.เว็บไซต์: www.sirinanmongkol.com

2.E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

3.Line ID : @sirinanmongkol

4.โทรศัพท์ : 086-335-3642