ความต่างระหว่างพลาสติกทั่วไปกับพลาสติกย่อยสลายได้ พลาสติกย่อยสลายได้

ความต่างระหว่างพลาสติกทั่วไปกับพลาสติกย่อยสลายได้

วิธีการจัดการขยะพลาสติกของประเทศในยุโรป ถุงพลาสติก
ความต่างระหว่างพลาสติกทั่วไปกับพลาสติกย่อยสลายได้

หากเรามองไปที่รอบ ๆ ตัวเราจะเห็นได้ว่าสิ่งของต่าง ๆ มักถูกผลิตหรือมีส่วนประกอบจากพลาสติก เนื่องด้วยพลาสติกมีคุณสมบัติที่เบา ราคาถูก มีอายุการใช้งานนาน ทนทานต่อการใช้งาน ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาจึงทำให้พลาสติกที่ถูกทิ้งหรือไม่ได้ใช้งานแล้วกลายเป็นขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ซึ่งผู้นำละรัฐบาลทั่วโลกต่าง ๆ หาวิธีและกำหนดกฎหมาย ข้อบังคับ เพื่อให้ลดการใช้พลาสติก ในปัจจุบันมีผู้คิดค้นพลาสติกย่อยสลายได้ ขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนพลาสติกทั่วไป มาถึงตรงนี้หลายคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่า “ ความต่างระหว่างพลาสติกทั่วไปกับพลาสติกย่อยสลายได้ ” ต่างกับอย่างไรวันนี้เราจะพาทุกท่านมาหาคำตอบด้วยกันค่ะ

ความต่างระหว่างพลาสติกทั่วไปกับพลาสติกย่อยสลายได้

พลาสติก คือ เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียม ใช้ทำสิ่งต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ฟิล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบของยานพาหนะ พลาสติกเกิดขึ้นเกิดมาประมาณ 130 ปี มาแล้ว โดนใช้น้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ นำมาเข้ากระบวนการปิโตรเลียม-กลั่นน้ำมันดิบออกมาเป็น เอธิลีน (Ethylene) , พรอพพิลีน (Propylene) เป็นต้น แล้วเอาผลิตเป็น HDPE, LLDPE, LDPE โดยจาก 100% ของปริมาณน้ำมันที่มาเข้ากระบวนการจะมีอยู่ 4% เท่านั้นที่นำมาผลิตเป็นพลาสติก

ร้านอาหารกับพลาสติกย่อยสลายได้ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ภาชนะย่อยสลายได้

พลาสติกย่อยสลายได้ คือพลาสติกที่ผลิตจาก น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตขั้นต่อไป แต่พลาสติกย่อยสลายได้ เป็นพลาสติกที่ถูกออกแบบมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี ซึ่งจะสามารถย่อยสลายได้ จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น กรด ด่าง น้ำ ออกซิเจน แสงแดด แรงปะทะจากน้ำฝนและแรงลม รวมถึงเอนไซม์ในจุลินทรีย์ จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี แล้วกลายสภาพเป็นสารที่ถูกดูดซึมและย่อยสลายต่อได้อย่างสมบูรณ์โดยจุลินทรีย์ ทำให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ สารอินทรีย์ และมวลชีวภาพในท้ายที่สุด

พลาสติกย่อยสลายได้ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อวิถีชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะ เนื่องจาก พลาสติกย่อยสลายได้ ถูกเติมสารเติมแต่งที่มีความไวต่อแสงลงในพลาสติกหรือสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ให้มี พันธะเคมีที่ไม่แข็งแรง แตกหักง่าย จึงทำให้เมื่อเจอกับออกซิเจน ความร้อน แสงยูวี หรือ การฝังกลบ จะทำให้พลาสติกย่อยสลายได้สามารถย่อยสลายได้ด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยว่าจะทิ้งให้ถูกที่หรือไม่ นอกจากนี้ความพิเศษของ พลาสติกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ อยู่ที่พลาสติกโดยทั่วไปต้องใช้เวลาประมาณ 500 ปี ในการย่อยสลาย แต่ พลาสติกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ใช้เวลาเพียง 5 ปีเท่านั้น

“แอดวานซ์ไบโอ” เราขอเป็นทางเลือกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า กับสินค้าภาชนะย่อยสลายได้ ได้แก่ แก้วน้ำย่อยสลาย ฝาแก้วย่อยสลาย กล่องย่อยสลาย ช้อนส้อมย่อยสลาย หลอดย่อยสลาย ถุงหูหิ้วย่อยสลาย และถุงขยะย่อยสลาย ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษจากพลาสติก เพื่อโลกสีเขียว และ อนาคตของคนรุ่นหลัง ด้วยพลาสติกย่อยสลาย
…………………………………………………….
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท แอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด
1 อาคารกิตติกุล ซ.นาคนิวาส 47 ถ.ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel: 086 303 0051, 02 5380799
02 5383627, 02 5387280
Fax: 02 5373226
Email: info@advancebio11.com
Line: @advancebio