จริงหรือไม่ ที่ไมโครพลาสติกเกิดจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ผลกระทบจากขยะพลาสติก

ผลกระทบจากขยะพลาสติก

ออกแบบโลกสวยด้วยพลาสติกย่อยสลายได้ Advance BIO

โลกของเรากำลังเผชิญปัญหาเรื่อง ขยะพลาสติกที่เกิดจากพลาสติกที่กำลังล้นโลก ทำให้เกิดผลกระทบจากขยะพลาสติกตามมาอีกมากมาย ซึ่งผลกระทบจากขยะพลาสติก ส่งผลต่อทั้งมนุษย์ และสัตวืรวมโลก รวมถึงส่งผลต่อธรรมชาติ สิ่งที่ตามมาคือสูญเสียมากมาย หากขยะพลาสติกได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีก็จะเป็นปัญหา แต่ขยพลาสติกที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ เราจะพาทุกคนมาดูถึงผลกระจากขยะพลาสติกกันค่ะ

ขยะพลาสติกที่ปลิวตกลงในป่า หรือสวนสาธารณะ ก็จะทำให้ เสียทัศนียภาพ หากขยะพลาสติกกองรวมกันเป็นจำนวนมากก็อาจจะทำให้เป็นที่สะสมของเชื่อโรค และแบคทีเรีย ทำให้เป็นที่มาของโรคต่าง ๆ ที่เกิดในป่า นอกจากนี้ขยะพลาสติก ยังเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการตายของสัตว์และทำให้สัตว์ลดน้อยลง โดยสัตว์มักจะกินขยะพลาสติกเข้าไปเพราะนึกว่าเป็นอาหาร และ บางส่วนก็ติดตามร่างกายสัตว์ทำให้สัตว์ชีวิตได้ยาก

ถ้าขยะพลาสติกบ้างส่วนปลิวไปตกใน แม่น้ำ ลำคลอง หรือ ทะเล ก็จะทำให้สถานที่ต่าง ๆ เสียทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อม ได้รับผลกระทบ ทำให้น้ำเสีย สกปรก เป็นมลพิษต่อสัตว์น้ำ และอาจส่งผลให้ขยะพลาสติกลอยไปติดตามตัวสัตว์ หรือ สัตว์กลืนกินขยะพลาสติกเข้า ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้สัตว์ทะเลตายไปกว่า 100,000 ตัวต่อปี จากสาเหตุหลักที่ขยะพลาสติก ไปพันตามตัวหรือกลืนพลาสติกลงไป

ถ้าถุงพลาสติกปลิวไปติดตามท่อระบายน้ำ เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือมีการระบายน้ำมากเกินไป ผลกระทบที่ตามมาอาจจะให้เกิดน้ำท่วม บ้านเรือนเสียหาย ทรัพย์สินสูญหาย หากน้ำที่ท่วมขังเน่าก็จะทำให้สัตว์ที่เลี้ยงอาจตาย และอาจเสียรายได้ในที่สุด ขยะพลาสติกไปอุดตันตามท่อส่งน้ำ น้ำก็ไม่สามารถกระจายไปตามทุ่งนา สวน สถานที่ที่ขาดน้ำหรือต้องการน้ำได้ หากสถานที่นั้นเกิดการขาดน้ำก็อาจจะทำให้เกิดเป็นภัยแล้งได้ ทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์แย่ลง อาจส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำลงอีกด้วย

ส่วนขยะพลาสติกถูกทิ้งไว้บนหน้าดิน หรือ ถูกทิ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่มีการจัดการที่ถูกต้อง ขยะพลาสติกก็จะคงอยู่สภาพนั้นไม่เปลี่ยนแปลง เพราะการขจัดขยะพลาสติกที่ถูกต้องมี 2 วิธี คือการแยกพลาสติกออกเป็นประเภทเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการนำไปจัดการต่อ โดยการนำไปรีไซเคิลและนำไปฝั่งกลบให้ถูกวิธีนั้นเอง ซึ่งวิธีนี้เป็นการย่อยสลายทางธรรมชาติต้องใช้เวลา ประมาณ 500 ปีกว่าถุงพลาสติกจะย่อยสลายหมด และอีกหนึ่งวิธีคือการนำถุงพลาสติกเข้าสู่โรงกำจัดขยะ ซึ่งวิธีนี้ก็มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะพลาสติก และ ถุงพลาสติกสูง

…………………………………………………….

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท แอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด

1 อาคารกิตติกุล ซ.นาคนิวาส 47 ถ.ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel: 086 303 0051, 02 5380799

02 5383627, 02 5387280

Fax: 02 5373226

Email: info@advancebio11.com

Line: @advancebio