เครื่องบรรจุยามีกี่ประเภทหาได้ที่เอสพีสมาร์ทแพ็คศูนย์รวมเครื่องบรรจุภัณฑ์อันดับ1

เครื่องบรรจุยามีกี่ประเภทหาได้ที่เอสพีสมาร์ทแพ็คศูนย์รวมเครื่องบรรจุภัณฑ์อันดับ1

เครื่องบรรจุยามีกี่ประเภทหาได้ที่เอสพีสมาร์ทแพ็คศูนย์รวมเครื่องบรรจุภัณฑ์อันดับ1

เครื่องบรรจุยามีกี่ประเภทหาได้ที่เอสพีสมาร์ทแพ็คศูนย์รวมเครื่องบรรจุภัณฑ์อันดับ1 จำหน่ายเครื่องผลิตยา เครื่องแพ็คยา หรือจักรบรรจุภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมยา และอาหาร เครื่องจักรอุตสาหกรรมยาครบทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตยากระบวนแรกเริ่ม เช่น การร่อนแยกผงยา

การผสมตัวยาทั้งที่เป็นผง และผสมยาที่เป็นครีม, การขึ้นรูปเม็ดยา หรือเรียกว่าการอัดเม็ด ให้ยาเป็นเม็ดตามรูปร่างที่กำหนด, กระบวนการบรรจุ หรือเติมยาลงในแคปซูล ซึ่งเป็นได้ทั้งยาแผนปัจจุบัน และบรรจุสมุนไพรลงแคปซูลได้ ฯลฯ

ซึ่งในอุตสาหกรรมยา จำเป็นต้องรักษาความสะอาด และมาตรฐานในการผลิตที่สูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น เพื่อให้ได้ยาที่ได้มาตรฐาน การผ่านกระบวนการตรวจสอบด้านสาธารณะสุข และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยา และไปพร้อมกันด้วย  โดยในกลุ่มสินค้าเครื่องผลิตยา และแพ็คยา แบ่งออกเป็นหมวดได้ดังต่อไปนี้

เครื่องสตริปแพ็คยา

เครื่องบรรจุซอฟเจล หรือ เครื่องบรรจุแคปซุลนิ่ม