บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกคืออะไร บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ภาชนะย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ

พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ

พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ

หลายคนอาจจะสงสัยว่า พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ (Environmentally Degradable Plastics) คือพลาสติกที่ผลิตจาก ปิโตเลียม หรือวัสดุจากธรรมชาติ และเติมสารเพื่อในจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายให้เร็วขึ้นพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพนั่น ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อวิถีชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะ

เนื่องจากพลาสติกชนิดนี้ ถูกเติมสารเติมแต่งที่มีความว่องไวต่อแสงลงในพลาสติกหรือสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ให้มี พันธะเคมีที่ไม่แข็งแรง แตกหักง่าย จึงทำให้เมื่อโดยออกซิเจน ความร้อน แสงยูวี หรือ ฝังกลบ จึงทำให้พลาสติกย่อยสลายได้ด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และความพิเศษอยู่ที่พลาสติกโดยทั่วไปต้องใช้เวลาประมาณ 500 ปีในการย่อยสลาย แต่พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ สามารถย่อยได้โดยใช้เวลาเพียง 5 ปีเท่านั้น

พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพนั่น เป็นพลาสติกทางเลือก ที่สามารถช่วยให้ลดการสะสมของพลาสติกได้ สามารถทำให้พลาสติกย่อยสลายได้จริง รวมไปถึงลดการสะสมขยะพลาสติก และ ลดมลพิษที่เกิดจากขยะได้อีกด้วย นอกจากนี้พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ ยังสามารถทำให้พลาสติกชนิดอื่น ๆ ลดน้อยลงได้อีกด้วย ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษจากพลาสติก เพื่อโลกสีเขียว และ อนาคตของคนรุ่นหลัง ด้วยพลาสติกย่อยสลายได้

“แอดวานซ์ไบโอ” เราคือผู้นำด้านพลาสติกย่อยสลายได้ครบรอบวงจร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เน้นคุณภาพ ราคาเหมาะสม สินค้าได้รับรองตามมาตรฐานสากลจากยุโรป และอเมริกา ว่าปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง  “แอดวานซ์ไบโอ” เราขอเป็นทางเลือกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า กับสินค้าภาชนะย่อยสลายได้ ได้แก่ แก้วน้ำย่อยสลายได้  ฝาแก้วย่อยสลายได้  กล่องย่อยสลายได้  ช้อนส้อมย่อยสลายได้ หลอดย่อยสลาย ถุงหูหิ้วย่อยสลาย และถุงขยะย่อยสลาย

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท แอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด

1 อาคารกิตติกุล ซ.นาคนิวาส 47 ถ.ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel: 086 303 0051, 02 5380799

02 5383627, 02 5387280

Fax: 02 5373226

Email: info@advancebio11.com

Line: @advancebio